FIDIC Infrastruktūras konference 2018, Berlīne

22.10.2018

Laikā no 2018. gada 8. septembra līdz 11. septembrim Berlīnē norisinājās gadskārtējā FIDIC infrastruktūras konference.

Šogad Latvijas Inženierkonsultantu asociāciju (LIKA) pārstāvēja valdes loceklis Oskars Zivtiņš no inženierkonsultantu uzņēmuma Witteveen+Bos Latvia.

Galvenais konferences vadmotīvs: mobilitāte un viedā pilsēta (Mobility and Smart City).

Pirms konferences 8. septembrī O.Zivtiņš piedalījās FIDIC organizācijas DNS komitejas sanāksmē un dalībvalstu pārstāvju sanāksmē, kurā FIDIC organizācijas vadība atskaitījās par FIDIC finanšu stavokli un informēja par nozīmīgākajiem operatīvās darbības lēmumiem (par biroja optimizēšanu, par sadarbības ar dalībvalstīm paplašināšanu, par ikgadējo konferenču pasākumu organzēšanas optimizēšanu), kā arī informēja par FIDIC organizācijas finanšu stāvokli.

9. septembrī notika FIDIC Best Practice sanāksmes, kurās atskaiti par paveikto darbu sniedza FIDIC pastāvīgo komiteju vadītāji.

10. septembrī norisinājās FIDIC Infrastruktūras konferences 1. dienas pasākumi, kurā dalībnieki tika iepazīstināti ar Smart city –smart infrastructure tēmai veltītām prezentācijām. Konferences pirmās dienas noslēgumā konferences dalībnieki piedalījās vakara svinībās, kurās tika pasniegti atzinības apbalvojumi nozares labākajiem pieteiktajiem speciālistiem un projektiem.

11. septembrī konferences turpinājumā notika prezentācijas un paneļdiskusijas par infrastruktūras finansējuma modeļiem un infrastruktūras uzturēšanas jautājumiem.

Konferences noslēgumā O.Zivtiņš piedalījās FIDIC organizācijas dalībvalstu gada pilnsapulcē (GAM), kurā tika pārrunāti un izlemti ar FIDIC organizācijas statūtu maiņu, amatpersonu pilnvarojumu saistīti jautājumi, kā arī tika paziņota informācija par jaunievēlēto FIDIC izpildkomitejas locekli Marku Pēligu (Mark Phelig, Nīderlande), jāpiebilst, ka par šo kandidātu bija arī LIKAs balsojums.

Latvijas un Igaunijas inženierkonsultantu asociāciju pārstāvji atsevišķi tikās arī ar EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations) - Eiropas Inženierkonsultantu asociācijas prezidentu Kevinu Rudenu  Kevin Rudden (Īrija)  un ģenerālsekretāru Janu van Putenu (Jan Van der Putten (Beļģija). Šīs tikšanās laikā tika pārrunāts jautājums saistībā ar Baltijas valstu inženierkonsultantu asociāciju iesaistīšanos EFCA komiteju un darba grupu darbā, t.sk.,  no EFCA vadības tika saņemts uzaicinājums kļūt par EFCA biedriem.

O.Zivtiņš pozitīvi vērtēja konferences apmeklējumu, kas devusi iespēju asociācijai gūt daudz noderīgu kontaktu, kurus turpmāk varēs izmantot Latvijas inženierkonsultantiem būtisku jautājumu risināšanā. O. Zivtiņš guva atziņu, ka LIKAi aktīvāk iesaistoties FIDIC un EFCA darbībā, mēs kā biedrība iegūsim plašākas iespējas konsultēt savus biedrus par jaunākajām tendēcēm inženierkonsultāciju jomā un tādējādi stiprināt savu biedru konkurētspēju vietējā un starptautiskā mērogā. Vienlaicīgi, LIKAs starptautiskā sadarbībā iegūtā pieredze varētu tikt izmantota būvniecības nozares sakārtošanā.

Detalizēta O. Zivtiņa atskaite par FIDIC konferenci angļu valodā apskatāma šeit.

Uzsāk pētījumu par būvniecības nozares digitalizāciju Latvijā

Lai novērtētu būvniecības nozares digitalizāciju, jaunāko tehnoloģiju un “Būves informācijas modelēšanas” jeb BIM risinājumu ieviešanu būvniecības nozarē, gada nogalē uzņēmums SIA “BIM Solutions” sadarbībā ar Ekonomikas ministriju (EM), VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ), Būvniecības valsts kontroles biroju (BVKB) un AS “RB Rail” uzsāk vērienīgu Latvijas būvniecības tirgus aptauju - “Lielā BIM Skaitīšana – pētījums par būvniecības nozares digitalizāciju Latvijā”.

Lasīt vairāk

FIDIC jāievieš visos valsts iepirkumos

Sekmīgas un attīstītas valstis jau sen būvniecības nozares līgumos izstrādājušas savus standartus, praktiski regulējot attiecības starp nozares dalībniekiem visos attiecību etapos.
Virkne valstu izmanto FIDIC (tajā skaitā arī nemaz ne tik sekmīgas valstis, piemēram, pēc OECD vērtējuma) kā standartu valsts iepirkumos. Un tad ir Latvija – unikāla, sekmīga un varena valsts, ja to vētī pēc būvniecības nozares rādītājiem.

Lasīt vairāk

Publisko Finanšu ministrijas un LIKA izstrādātās FIDIC līgumu veidnes

Finanšu ministrijas darba grupa, kurā piedalījās arī Latvijas inženierkonsultantu asociācijas (LIKA) pārstāvji, pabeigusi darbu pie divām FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) standarta būvniecības līgumu veidnēm. To galvenais uzdevums - standartizēt un vienkāršot iepirkumu sistēmu.

Lasīt vairāk