LIKA pārstāvis turpina darbu Latvijas Būvniecības padomē

04.02.2017

Jau otro gadu atkārtoti Latvijas Būvniecības padomes darbā piedalīsies LIKA valdes loceklis Oskars Zivtiņš.

Latvijas Būvniecības padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības  līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā. Padome atbilstoši sabiedrības interesēm sniedz Ekonomikas ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu, kā arī Eiropas Savienības  starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar būvniecības nozari. Padome  informē sabiedrību par aktualitātēm būvniecības jomā un veicina būvniecības jautājumu integrēšanu nozaru politikā, izskata sabiedrības pārstāvju iesniegtos priekšlikumus būvniecības procesa pilnveidošanai.

 Padomes sastāvā ir pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības, kā arī ne vairāk 15 biedrību un nodibinājumu deleģēti pārstāvji. Padomes sastāvs tiek atjaunots katru gadu. Biedrības un nodibinājumi, kuru statūtos noteiktais darbības mērķis ir būvniecības vai ar būvniecību saistīto profesionālo pakalpojumu attīstība vai laba pārvaldība, patērētāju tiesības un ētikas normu ievērošana, var deleģēt savu pārstāvi darbam padomē reizi gadā līdz 1. novembrim.

Padomes locekļu personālsastāvu apstiprina ekonomikas ministrs.

Jaunais padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētājs - Gints Miķelsons

Padomes priekšsēdētāja vietniece – Baiba Fromane

Kaspars Bondars

Biedrības “Latvijas Ģeotehniķu savienība” valdes priekšsēdētājs;

Andris Božē

Biedrības “Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera” izvirzīts pārstāvis Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “YIT celtniecība” direktors, valdes priekšsēdētājs;

Zigmārs Brunavs

Biedrības “Latvijas ceļu būvētājs” izpilddirektors;

Pēteris Dzirkals

Biedrības “Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija” valdes priekšsēdētāja vietnieks;

Baiba Fromane

Biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” valdes locekle;

Līga Gaile

Izglītības un zinātnes ministrijas izvirzīts pārstāvis, Rīgas Tehniskās universitātes Būvmehānikas katedras vadītāja;

Vija Gēme

Vides un reģionālās attīstības ministrija, ministra padomniece investīciju jautājumos;

Normunds Grinbergs

Biedrības “Latvijas Būvnieku asociācija” prezidents;

Leonīds Jākobsons

Biedrības “Būvmateriālu ražotāju asociācija” izpilddirektors;

Ināra Laube

Biedrības “Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” valdes priekšsēdētāja vietniece;

Juris Mellēns

Biedrības “Latvijas būvinspektoru un būvuzraugu asociācija” valdes loceklis;

Gints Miķelsons

Biedrības “Ilgtspējīgas Būvniecības padome” valdes priekšsēdētājs;

Annija Novikova

Satiksmes ministrijas, Autosatiksmes departamenta Autotransporta nodaļas vadītāja;

Jānis Rāzna

Biedrības “Transportbūvju inženieru asociācija” valdes priekšsēdētājs;

Elīna Rožulapa

Biedrības “Latvijas arhitektu savienība” priekšsēdētāja  vietniece;

Mārtiņš Straume

Biedrības “Latvijas būvinženieru savienība” valdes priekšsēdētājs;

Jurijs Strods

Biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” izvirzīts pārstāvis, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks;

Edmunds Valantis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktors;

Roberts Vecums-Veco

Biedrības “Latvijas Amatniecības kamera”, dekoratīvo būvelementu veidotāja amata meistars;

Oskars Zivtiņš

Biedrības “Latvijas Inženierkonsultantu asociācija” valdes loceklis.

 ©Latvijas Būvniecības padomes sekretariāts

FIDIC Infrastruktūras konference 2018, Berlīne

Laikā no 2018. gada 8. septembra līdz 11. septembrim Berlīnē norisinājās gadskārtējā FIDIC infrastruktūras konference.
Šogad Latvijas Inženierkonsultantu asociāciju (LIKA) pārstāvēja valdes loceklis Oskars Zivtiņš no inženierkonsultantu uzņēmuma Witteveen+Bos Latvia.

Lasīt vairāk

Finanšu ministres Danas Reiznieces - Ozolas un LIKA pārstāvju tikšanās

2018.gada 26.septembrī notika Finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas tikšanās ar Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas (LIKA) pārstāvjiem Gunāru Valinku, Jāni Timšānu un Jāni Uzulēnu.

Lasīt vairāk

FIDIC līgumu ieviešana sakārtos publisko iepirkumu jomu

Kopš šā gada marta Finanšu ministres izveidotā darba grupa, kurā piedalījās arī Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas pārstāvji, strādāja pie standarta būvniecības līgumu formu izstrādes kapitālsabiedrībām, kurās ministrija ir kapitāla daļu turētāja.

Lasīt vairāk