LIKA pārstāvis turpina darbu Latvijas Būvniecības padomē

04.02.2017

Jau otro gadu atkārtoti Latvijas Būvniecības padomes darbā piedalīsies LIKA valdes loceklis Oskars Zivtiņš.

Latvijas Būvniecības padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības  līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā. Padome atbilstoši sabiedrības interesēm sniedz Ekonomikas ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu, kā arī Eiropas Savienības  starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar būvniecības nozari. Padome  informē sabiedrību par aktualitātēm būvniecības jomā un veicina būvniecības jautājumu integrēšanu nozaru politikā, izskata sabiedrības pārstāvju iesniegtos priekšlikumus būvniecības procesa pilnveidošanai.

 Padomes sastāvā ir pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības, kā arī ne vairāk 15 biedrību un nodibinājumu deleģēti pārstāvji. Padomes sastāvs tiek atjaunots katru gadu. Biedrības un nodibinājumi, kuru statūtos noteiktais darbības mērķis ir būvniecības vai ar būvniecību saistīto profesionālo pakalpojumu attīstība vai laba pārvaldība, patērētāju tiesības un ētikas normu ievērošana, var deleģēt savu pārstāvi darbam padomē reizi gadā līdz 1. novembrim.

Padomes locekļu personālsastāvu apstiprina ekonomikas ministrs.

Jaunais padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētājs - Gints Miķelsons

Padomes priekšsēdētāja vietniece – Baiba Fromane

Kaspars Bondars

Biedrības “Latvijas Ģeotehniķu savienība” valdes priekšsēdētājs;

Andris Božē

Biedrības “Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera” izvirzīts pārstāvis Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “YIT celtniecība” direktors, valdes priekšsēdētājs;

Zigmārs Brunavs

Biedrības “Latvijas ceļu būvētājs” izpilddirektors;

Pēteris Dzirkals

Biedrības “Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija” valdes priekšsēdētāja vietnieks;

Baiba Fromane

Biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” valdes locekle;

Līga Gaile

Izglītības un zinātnes ministrijas izvirzīts pārstāvis, Rīgas Tehniskās universitātes Būvmehānikas katedras vadītāja;

Vija Gēme

Vides un reģionālās attīstības ministrija, ministra padomniece investīciju jautājumos;

Normunds Grinbergs

Biedrības “Latvijas Būvnieku asociācija” prezidents;

Leonīds Jākobsons

Biedrības “Būvmateriālu ražotāju asociācija” izpilddirektors;

Ināra Laube

Biedrības “Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” valdes priekšsēdētāja vietniece;

Juris Mellēns

Biedrības “Latvijas būvinspektoru un būvuzraugu asociācija” valdes loceklis;

Gints Miķelsons

Biedrības “Ilgtspējīgas Būvniecības padome” valdes priekšsēdētājs;

Annija Novikova

Satiksmes ministrijas, Autosatiksmes departamenta Autotransporta nodaļas vadītāja;

Jānis Rāzna

Biedrības “Transportbūvju inženieru asociācija” valdes priekšsēdētājs;

Elīna Rožulapa

Biedrības “Latvijas arhitektu savienība” priekšsēdētāja  vietniece;

Mārtiņš Straume

Biedrības “Latvijas būvinženieru savienība” valdes priekšsēdētājs;

Jurijs Strods

Biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” izvirzīts pārstāvis, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks;

Edmunds Valantis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktors;

Roberts Vecums-Veco

Biedrības “Latvijas Amatniecības kamera”, dekoratīvo būvelementu veidotāja amata meistars;

Oskars Zivtiņš

Biedrības “Latvijas Inženierkonsultantu asociācija” valdes loceklis.

 ©Latvijas Būvniecības padomes sekretariāts

Uzsāk pētījumu par būvniecības nozares digitalizāciju Latvijā

Lai novērtētu būvniecības nozares digitalizāciju, jaunāko tehnoloģiju un “Būves informācijas modelēšanas” jeb BIM risinājumu ieviešanu būvniecības nozarē, gada nogalē uzņēmums SIA “BIM Solutions” sadarbībā ar Ekonomikas ministriju (EM), VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ), Būvniecības valsts kontroles biroju (BVKB) un AS “RB Rail” uzsāk vērienīgu Latvijas būvniecības tirgus aptauju - “Lielā BIM Skaitīšana – pētījums par būvniecības nozares digitalizāciju Latvijā”.

Lasīt vairāk

FIDIC jāievieš visos valsts iepirkumos

Sekmīgas un attīstītas valstis jau sen būvniecības nozares līgumos izstrādājušas savus standartus, praktiski regulējot attiecības starp nozares dalībniekiem visos attiecību etapos.
Virkne valstu izmanto FIDIC (tajā skaitā arī nemaz ne tik sekmīgas valstis, piemēram, pēc OECD vērtējuma) kā standartu valsts iepirkumos. Un tad ir Latvija – unikāla, sekmīga un varena valsts, ja to vētī pēc būvniecības nozares rādītājiem.

Lasīt vairāk

Publisko Finanšu ministrijas un LIKA izstrādātās FIDIC līgumu veidnes

Finanšu ministrijas darba grupa, kurā piedalījās arī Latvijas inženierkonsultantu asociācijas (LIKA) pārstāvji, pabeigusi darbu pie divām FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) standarta būvniecības līgumu veidnēm. To galvenais uzdevums - standartizēt un vienkāršot iepirkumu sistēmu.

Lasīt vairāk