LIKA biedru kopsapulce

14.04.2023

2023. gada 29. martā LIKAs biedri pulcējās uz ikgadējo biedru kopsapulci. 

Valdes priekšsēdētājs Oskars Zivtiņš sniedza atskaites ziņojumu par paveikto 2022. gadā, savukārt Revīzijas komisijas pārstāve Helēna Endriksone ziņoja par finansiālo situāciju asociācijā, sniedzot pozitīvu apstiprinājumu LIKA finansiālajai darbībai.

LIKA valdes loceklis Juris Laicāns (asociācijas pārstāvis Latvijas Būvniecības padomē) ziņoja par aktivitātēm Latvijas Būvniecības padomē.

Tika apstiprināts 2023. gada budžeta un darba plāns, kā arī veikti grozījumi Statūtos, ieviešot Goda biedra statusu personām, kas ar savu ieguldījumu ir devušas nozīmīgu ieguldījumu biedrības tapšanā un attīstībā.

O. Zivtiņš pasniedza Goda biedra diplomu Nr. 1 Raimondam Eizenšmitam pateicībā par nozīmīgo ieguldījumu LIKAs dibināšanā, attīstībā un pilnveidē.

Savukārt LIKA biedrs SIA "Aqua-Brambis" valdes priekšsēdētājs Aivars Brambis saņēma pateicības rakstu par aktīvo darbību asociācijā 2022. gadā, aicinot arī pārējos biedrus vairāk iesaistīties LIKA darbībā.

Apspriežot nākamā gada aktualitātes, tika nolemts, ka turpināsies sadarbība ar lielajām inženierkonsultantu organizācijām FIDIC un EFCA, darbs pie FIDIC līgumu tulkojumiem un izdošanas, sadarbība ar Latvijas institucionālajām un sabiedriskajām organizācijām, kā arī uzņēmumiem, popularizējot inženierkonsultanta institūciju, kā arī nodrošināt korektu FIDIC pielietojumu, aizstāvot inženierkonsultantu intereses.

Sveicam Valsts svētkos!

Latvijas Inženierkonsultantu asociācija sveic Valsts svētkos

Lasīt vairāk

Kā sagatavoties nākotnei? Rokasgrāmata inženierkonsultantiem nenoteiktības laikos

EFCA ir publicējusi savu 2023. gada nākotnes tendenču ziņojumu “Kā sagatavoties nākotnei? Rokasgrāmata inženierkonsultantiem nenoteiktības laikos."

Lasīt vairāk

LIKA aprit 20 gadi

Šogad 18. septembrī aprit 20 gadi kopš Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas dibināšanas dienas.

Lasīt vairāk