Oskars Zivtiņš

SIA "Witteveen+Bos Latvia"
: +371- 67223144
oskars.zivtins@witteveenbos.com

Mārtiņš Draudiņš

SIA "LBS Konsultants"
: +371 - 29117168
martins@lbskonsultants.lv

Juris Laicāns

SIA "Aqua-Brambis"
: +371-29463258
jla@brambis.lv

Uldis Paeglītis

SIA “Būvniecības konsultants”
: + 371 - 2644912
uldis.paeglitis@gmail.com