Biedri

LIKA biedri

Kā kļūt par biedru

Kāpēc kļūt par biedru

Kā kļūt par biedru


Kā kļūt par LIKA biedru

Par Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas biedru var kļūt gan juridiskas, gan fiziskas personas, kuras piekrīt asociācijas Statūtiem un ievēro asociācijas biedru ētikas kodeksu.

Juridiskām personām jābūt reģistrētām Latvijas Republikas Komercreģistrā un to pamatnodarbošanās ir inženierkonsultatīvo pakalpojumu sniegšana klientiem par samaksu.

Fiziskām personām jābūt atbilstoši kvalificētām ar vismaz 5 (piecu) gadu pieredzi inženierkonsultatīvo pakalpojumu sniegšanā klientiem par samaksu. Pretendenta pieredze jāpierāda ar dokumentiem.

Lai kļūtu par asociācijas biedru, ir jāiesniedz rakstveida iesniegums asociācijas valdei.

Asociācijas valde izskata iesniegumu mēneša laikā un paziņo savu lēmumu iesniedzējam. Valdes lēmums nav jāmotivē un tas nav pārsūdzams.

Jaunuzņemtais asociācijas biedrs maksā iestāšanās maksu un biedra naudu.

Biedra naudas apmēru nosaka pēc biedra deklarētā darbinieku skaita.

Ja biedrs ir deklarējis:

1-15 darbiniekus – biedra nauda: 500,00 EUR

16-30 darbiniekus – biedra nauda: 1 000,00 EUR

31 un vairāk darbinieku biedru nauda: 2 000,00 EUR

Par dalību mūsu asociācijā lūdzam kontaktēties ar LIKA valdes priekšsēdētāju Oskaru Zivtiņu (tālr.+371-29226321, lika@lika.lv) 

 

Kāpēc kļūt par biedru


Tā ir iespēja pārstāvēt inženierkonsultantu intereses Latvijā:

  • ietekmējot Valsts likumdošanas procesu
  • mazinot birokrātisko slogu
  • veidojot sabiedrības izpratni par inženierkonsultanta funkcijām un nozīmību veiksmīga projekta realizācijā
  • piedaloties inženierkonsultanta darbu kvalitātes uzlabošanā
  • gūstot jaunu pieredzi, iepazīstot jaunus kolēģus un iegūstot lietderīgus kontaktus
  • paaugstinot kvalifikāciju (dalība vietēja mēroga un starptautiskos projektos, semināri u.c.)