Grāmatas

FIDIC EPC/Atslēgas projektu līguma noteikumu - Sudraba grāmatas - 2005. gada tulkojums latviešu valodā

Iepazīties ar grāmatas saturu -
Saturs

40,00EUR

bez PVN

FIDIC Pasūtītāja/ Konsultanta tipveida pakalpojumu līguma - Baltās grāmatas - 2006. gada tulkojums latviešu valodā

Iepazīties ar grāmatas saturu -
Saturs

29,00EUR

bez PVN

FIDIC Līguma īsās formas - Zaļās grāmatas - 2005. gada tulkojums latviešu valodā

Iepazīties ar grāmatas saturu -
Saturs

29,00EUR

bez PVN

FIDIC Iekārtu piegādes, projektēšanas - būvniecības darbu līguma noteikumu - Dzeltenās grāmatas- 2005. gada tulkojums latviešu valodā

Iepazīties ar grāmatas saturu -
Saturs

40,00EUR

bez PVN

FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumu - Sarkanās grāmatas - 2005. gada tulkojums latviešu valodā

Iepazīties ar grāmatas saturu -
Saturs

40,00EUR

bez PVN

Grāmatas elektroniski
(https://fidic.org/ vietnē)


FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumi - Sarkanā grāmata - latviešu un angļu valodā (var iegādāties https://fidic.org oficiālajā vietnē)

Iegādāties

FIDIC Līguma īsās formas - Zaļā grāmata - latviešu un angļu valodā

Iegādāties

FIDIC Iekārtu piegādes, projektēšanas - būvniecības darbu līguma noteikumu - Dzeltenā grāmata- latviešu un angļu valodā

Iegādāties

FIDIC EPC/Atslēgas projektu līguma noteikumu - Sudraba grāmata - angļu valodā

Iegādāties

FIDIC Pasūtītāja/ Konsultanta tipveida pakalpojumu līgums - Baltā grāmata - latviešu un angļu valodā

Iegādāties

Lai iegādātos grāmatu, aizpildiet anketu un asociācijas darbinieki, atbilstoši saņemtajam pasūtījumam sagatavos un nosūtīs rēķinu, pēc kura apmaksas būs iespējams saņemt nepieciešamos līguma eksemplārus.