Noderīga informācija

Noderīgas mājaslapas

ieteikumi konsultantu izvēlē

Noderīgas mājaslapas


Starptautiskā Inženierkonsultantu asociācija - International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) - http://fidic.org/

Igaunijas Arhitektu un inženierkonsultantu asociācija- Estonian Association of Architectural and Consulting Engineering companies (EAACEC) - https://www.ekel.ee/en/

Lietuvas Inženierkonsultantu asociācija - Lithuanian Association of Engineering Consulting Companies (LACC) - http://www.lacc.lt

Eiropas Inženierkonsultantu asociāciju federācija -European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) - http://www.efcanet.org/Home.aspx

LR Ekonomikas ministrija - https://em.gov.lv/lv/

ieteikumi konsultantu izvēlē


Piedāvājam jūsu uzmanībai rokasgrāmatu latviešu valodā, kura izdota FIDIC paspārnē 2011. gadā, un tajā  skaidrota labākā prakse konsultāciju pakalpojumu sniedzēju atlases jomā. Rokasgrāmatā izklāstīti argumenti, kas ir uz kvalitāti pamatotas konsultantu atlases (Quality Based Selection, QBS) pamatā. Saskaņā ar šo koncepciju projektam piemērotāko konsultāciju uzņēmumu izvēlas, pamatojoties uz kvalifikāciju, pieredzi un citiem svarīgiem kritērijiem. Pēc tam puses vienojas par pakalpojumu loku un abpusēji pieņemamiem samaksas noteikumiem. Rokasgrāmatā īsumā aprakstīti arī trūkumi, kas raksturīgi atlases metodēm, kurās par vienu no kritērijiem uzskata pakalpojumu cenu, un norādīti iespējamie zaudējumi, kas cieši saistīti ar šādu metožu izmantošanu. Rokasgrāmatā īsumā norādīts, kā vienoties par taisnīgiem un abām pusēm pieņemamiem samaksas noteikumiem.

http://www.lika.lv/files/Ig_qbskonsultantilv.pdf