FIDIC līgumu “Zelta principi” (Golden Principles of FIDIC contracts)

01.07.2019

Starptautiskā Inženierkonsultantu federācija (angliski saīsināti - FIDIC ) nupat ir publicējusi FIDIC līgumu “Zelta principus”, kurus būtu jāievēro, sagatavojot līgumprojektu no tā saucamajām FIDIC līgumu formām.

FIDIC līgumu formas  pamatā ir abpusēji godīgas, līdzsvarotas un starptautiskā praksē plaši izmantotas būvniecības un konsultantu līgumu veidnes. FIDIC vispārīgie līguma noteikumi balstās uz taisnīgu un līdzsvarotu riska / atalgojuma sadalījumu starp Darba devēju un Uzņēmēju.

Tādējādi līgumam, kas atzīts par FIDIC līgumu, ir reāla komerciāla vērtība, kurš ir abpusēji izdevīgs gan  Darba devējam, gan Uzņēmējam konkursa etapā, gan līguma izpildes laikā. Tie ir paredzēti izmantošanai jebkurā jurisdikcijā.

Nesenā FIDIC organizācijas pieredze liecina, ka daudzviet pasaulē FIDIC līgumu lietošana paplašinās, taču daudzviet tas notiek vienlaicīgi ar FIDIC līguma būtisku izmainīšanu pieredzes trūkuma dēļ. FIDIC ir saņēmuši signālus, ka FIDIC līgumos tiek izņemtas vai būtiski mainītas sadaļas Vispārīgo noteikumu daļā, kā arī ar Speciālo noteikumu palīdzību tiek veiktas būtiskas izmaiņas, aizstājot, mainot vai izlaižot daļu no Vispārīgo noteikumu formulējuma, lietojot īpašus Pasūtītāja ieviestus nosacījumus, kas kardināli maina FIDIC līguma būtību. Bieži tiek konstatēts, ka ieviestās izmaiņas ir tik lielas, ka galīgais līgums vairs neatbilst FIDIC principiem un tādējādi apdraud FIDIC zīmolu un maldina pretendentus un sabiedrību.

Pēc FIDIC pieprasījuma Līgumu komiteja izveidoja īpašu darba grupu, lai noteiktu, kurus līgumiskos principus katram FIDIC līguma veidam FIDIC uzskata par neaizskaramiem. Šie principi ir nodēvēti par “FIDIC līgumu Zelta principiem” (Golden Principles of FIDIC contracts).

Ar tiem var iepazīties un  lejuplādēt bez maksas FIDIC grāmatu tirgotavā: http://fidic.org/books/fidic-golden-principles-2019

FIDIC Latvijā pārstāv Latvijas Inženierkonsultantu asociācija (LIKA). Konsultācijas un informāciju par FIDIC līgumu pielietojumu, sagatavošanu var iegūt http://www.lika.lv

LIKA aicina potenciālos būvniecības pasūtītājus izvērtēt daudzās priekšrocības, ko sniedz FIDIC līguma formas izmantošana būvniecības mērķu sasniegšanā. Ja būvniecības pasūtītājam pietrūkst pieredzes, tad LIKA aicina piesaistīt pieredzējušu un prasmīgu inženierkonsultantu, kas Pasūtītājam palīdzēs izvēlēties pareizo iepirkuma veidu, sagatavos iepirkuma dokumentāciju un līguma formu un varēs sniegt būvniecības uzraudzības pakalpojumus līdz būvniecības mērķu sasniegšanai.

 

 

 

Latvijas un Lietuvas inženierkonsultantu asociāciju pārstāvji tiekas diskusijā par izaicinājumiem būvuzraudzības jomā

Šī gada 19.jūlijā Latvijas inženierkonsultantu asociācijas (LIKA) un Lietuvas projektētāju uzņēmumu asociācijas (Lietuvos projektavimo įmonių asociacija, LPIA) pārstāvji tikās sanāksmē, kas bija veltīta izaicinājumiem minēto valstu būvuzraudzības jomā.

Lasīt vairāk

Atbalsts Ukrainai

Starptautiskā inženierkonsultantu sabiedrība ir šokēta par Krievijas vadības uzsākto militāro agresiju Ukrainā.

Lasīt vairāk

Latvijas inženierkonsultanti veic apmācības Uzbekistānas ūdenssaimniecības darbiniekiem

Latvijas inženierkonsultanti ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas atbalstu piedalījās Latvijas tehnoloģiju klastera “Cleantech Latvia” organizētajās Uzbekistānas ūdenssaimniecības uzņēmuma “UZSOVTAMINOT” darbinieku apmācībās.

Lasīt vairāk