FIDIC līgumu “Zelta principi” (Golden Principles of FIDIC contracts)

01.07.2019

Starptautiskā Inženierkonsultantu federācija (angliski saīsināti - FIDIC ) nupat ir publicējusi FIDIC līgumu “Zelta principus”, kurus būtu jāievēro, sagatavojot līgumprojektu no tā saucamajām FIDIC līgumu formām.

FIDIC līgumu formas  pamatā ir abpusēji godīgas, līdzsvarotas un starptautiskā praksē plaši izmantotas būvniecības un konsultantu līgumu veidnes. FIDIC vispārīgie līguma noteikumi balstās uz taisnīgu un līdzsvarotu riska / atalgojuma sadalījumu starp Darba devēju un Uzņēmēju.

Tādējādi līgumam, kas atzīts par FIDIC līgumu, ir reāla komerciāla vērtība, kurš ir abpusēji izdevīgs gan  Darba devējam, gan Uzņēmējam konkursa etapā, gan līguma izpildes laikā. Tie ir paredzēti izmantošanai jebkurā jurisdikcijā.

Nesenā FIDIC organizācijas pieredze liecina, ka daudzviet pasaulē FIDIC līgumu lietošana paplašinās, taču daudzviet tas notiek vienlaicīgi ar FIDIC līguma būtisku izmainīšanu pieredzes trūkuma dēļ. FIDIC ir saņēmuši signālus, ka FIDIC līgumos tiek izņemtas vai būtiski mainītas sadaļas Vispārīgo noteikumu daļā, kā arī ar Speciālo noteikumu palīdzību tiek veiktas būtiskas izmaiņas, aizstājot, mainot vai izlaižot daļu no Vispārīgo noteikumu formulējuma, lietojot īpašus Pasūtītāja ieviestus nosacījumus, kas kardināli maina FIDIC līguma būtību. Bieži tiek konstatēts, ka ieviestās izmaiņas ir tik lielas, ka galīgais līgums vairs neatbilst FIDIC principiem un tādējādi apdraud FIDIC zīmolu un maldina pretendentus un sabiedrību.

Pēc FIDIC pieprasījuma Līgumu komiteja izveidoja īpašu darba grupu, lai noteiktu, kurus līgumiskos principus katram FIDIC līguma veidam FIDIC uzskata par neaizskaramiem. Šie principi ir nodēvēti par “FIDIC līgumu Zelta principiem” (Golden Principles of FIDIC contracts).

Ar tiem var iepazīties un  lejuplādēt bez maksas FIDIC grāmatu tirgotavā: http://fidic.org/books/fidic-golden-principles-2019

FIDIC Latvijā pārstāv Latvijas Inženierkonsultantu asociācija (LIKA). Konsultācijas un informāciju par FIDIC līgumu pielietojumu, sagatavošanu var iegūt http://www.lika.lv

LIKA aicina potenciālos būvniecības pasūtītājus izvērtēt daudzās priekšrocības, ko sniedz FIDIC līguma formas izmantošana būvniecības mērķu sasniegšanā. Ja būvniecības pasūtītājam pietrūkst pieredzes, tad LIKA aicina piesaistīt pieredzējušu un prasmīgu inženierkonsultantu, kas Pasūtītājam palīdzēs izvēlēties pareizo iepirkuma veidu, sagatavos iepirkuma dokumentāciju un līguma formu un varēs sniegt būvniecības uzraudzības pakalpojumus līdz būvniecības mērķu sasniegšanai.

 

 

 

Atvadoties no Sergeja Meierovica

Mūžībā devies Sergejs Meierovics (1940.gada 8.decembris – 2021.gada 9.aprīlis) – profesionāls būvinženieris, būveksperts, restaurācijas speciālists, ilggadējais Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas biedrs.

Lasīt vairāk

Iespēja piedalīties FIDIC bezmaksas vebinārā, kas veltīts Starptautiskajai pretkorupcijas dienai

9. decembrī Starptautisko pretkorupcijas dienu atzīmē visā pasaulē. Tās mērķis – pievērst sabiedrības uzmanību korupcijas problēmām un veicināt izpratni par dažādām korupcijas formām.
Aicinām izmantot FIDIC piedāvāto iespēju piedalīties vebinārā "Recovery with integrity A FIDIC webinar to mark International Anti-Corruption Day". Vebinārs notiks 09.12.2020.

Lasīt vairāk

FIDIC vadlīniju memorands (COIVID-19)

Pateicoties Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas (FIDIC) aktivitātēm, kas ir izstrādājuši vadlīniju memorandu COIVID-19 laikā, mums ir iespēja saņemt informāciju par nozares darbību COIVID-19 laikā, darbojoties šajos sarežģītajos apstākļos.

Lasīt vairāk