Jānim Timšānam piešķir apbalvojumu par mūža ieguldījumu inženiersistēmu attīstībā Latvijā

07.06.2019

Jānis Timšāns ir diplomēts un sertificēts inženieris ūdensapgādes un kanalizācijas specialitātē.

Nozarē J. Timšāns veiksmīgi darbojas jau 30 gadus.

1985. gadā ar izcilību absolvējis  Rīgas Politehniskā institūta (tagadējās Rīgas Tehniskā universitātes) rūpniecības un civilās celtniecības specialitāti kā būvinženieris.

Pēc absolvēšanas J.Timšāns savas darba gaitas uzsāka Līvānu eksperimentālajā māju būves kombinātā kā ēku konstruktors. Pēc 5 gadiem J. Timšāns turpināja darbu valsts uzņēmumā  “Latspecstroj” kā ražošanas sagatavošanas daļas vadītājs. Vēlāk v/u „Latspecstroj” tika pārdēvēts  par  v/u  „Inženierbūves”, un  J. Timšāns  kļuva par ražošanas daļas priekšnieka vietnieku. 1993.gadā J. Timšāns kļuva par  būvniecības SIA „Rencis” (bij.v/u „Inženierbūves”)  līdzīpašnieku. SIA „Rencis” J. Timšāns sākotnēji darbojās kā vadošais inženieris, tad galvenais speciālists un direktora vietnieks.

2001. gadā  J. Timšāns uzsāka darbu SIA "Aqua-Brambis" un ir  kļuvis par vienu no vadošajiem speciālistiem.

J. Timšāns veicis  būvniecības projektu vadības, būvuzraudzības un  Inženiera  projektu vadības funkcijas lielākajās Latvijas pilsētās – Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Liepājā u.c.ES līdzfinansētajos līgumos, vadot darba grupu, pārbaudot projekta tehnoloģiskos risinājumus,  līguma izpildes dokumentāciju atbilstoši Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas (FIDIC) līgumu noteikumiem, piemērojot līguma noteikumus izpildes laikā, uzraugot būvdarbus, veicot  Inženiera funkcijas.

Jāni Timšānu var raksturot kā augstas kvalifikācijas inženieri ar izcilām būvniecības projektu vadīšanas kompetencēm. Viņš lieliski pārzina gan atsevišķu būvniecības specialitāšu jautājumus, gan spēj identificēt un palīdz risināt būvniecībā iesaistīto pušu izaicinājumus, ne tikai no inženiertehniskā, bet arī no juridiskā un finansiālā viedokļa.

J. Timšāns ir arī  Būvindustrijas Lielās Balvas laureāts nominācijā „Gada inženieris” - 2014, kā arī Latvijas Būvinženieru savienības gada balvas nominācijai „Labākais darbaudzinātājs” 2016 saņēmējs.

Inženierkonsultanta regulējuma izstrāde

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar būvniecības nozares speciālistiem šobrīd aktīvi darbojas pie inženierkonsultanta regulējuma izstrādes. Ir izveidota darba grupa, kurā aktīvi darbojas LIKA valdes locekļi: Jānis Uzulēns un Juris Laicāns, kā arī LIKA biedrs - "Firma L4" pārstāvis Gunārs Valinks.

Lasīt vairāk

Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēle pakalpojumu sniedzēju iepirkumos

Žurnāla "Būvinženieris" Nr.80 publicēts mūsu biedra SIA "Aqua-Brambis" valdes priekšsēdētāja Aivara Brambja raksts par saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēli pakalpojumu sniedzēju iepirkumos.


Lasīt vairāk

FIDIC vadlīniju memorands (COIVID-19)

Pateicoties Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas (FIDIC) aktivitātēm, kas ir izstrādājuši vadlīniju memorandu COIVID-19 laikā, mums ir iespēja saņemt informāciju par nozares darbību COIVID-19 laikā, darbojoties šajos sarežģītajos apstākļos.

Lasīt vairāk