"Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” (LSGŪTIS) pievienojas mūsu asociācijai

02.09.2022

Ar prieku paziņojam, ka Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība (LSGŪTIS) ir pievienojusies LIKA.
Pašreiz LSGŪTIS apvieno 355 speciālistus, kas veic inženiera darbu vai pasniedz augstskolās. Savienība nosprauž stratēģiju nozares attīstībai un realizē to ar savu biedru palīdzību, izstrādā un koriģē nozares nacionālos standartus, veic projektu un pētījumu konsultēšanu un neatkarīgu ekspertīzi, izsaka prasības mācību iestāžu programmām, kurās mācās vai studē nākošie nozares speciālisti, sertificē fiziskas personas projektēšanas, montāžas un ekspluatācijas darbu vadīšanai siltumapgādes, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas, gāzes apgādes, ūdens apgādes un kanalizācijas, kā arī energoaudita jomā.
LSGŪTIS sastāvā kā patstāvīga struktūrvienība darbojas Būvspeciālistu sertificēšanas centrs (LSGŪTIS BS SC), Konsultāciju centrs (LSGŪTIS KC).
Ļoti ceram uz veiksmīgu sadarbību, aktīvi darbojoties kopīgu mērķu sasniegšanā, kas saistīti ar būvniecības nozares jautājumu risināšanu, kvalitatīvu inženierkonsultantu pakalpojumu radīšanu un citiem svarīgiem uzdevumiem, kas saistīti ar asociācijas darbību.

 

Kā sagatavoties nākotnei? Rokasgrāmata inženierkonsultantiem nenoteiktības laikos

EFCA ir publicējusi savu 2023. gada nākotnes tendenču ziņojumu “Kā sagatavoties nākotnei? Rokasgrāmata inženierkonsultantiem nenoteiktības laikos."

Lasīt vairāk

LIKA aprit 20 gadi

Šogad 18. septembrī aprit 20 gadi kopš Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas dibināšanas dienas.

Lasīt vairāk

FIDIC organizācijai tikai 110 gadu

2023.gada 22. jūlijā starptautiskajai inženierkonsultantu federācijai (FIDIC) paliek 110 gadi. Jau vai tikai?

Lasīt vairāk