Par tipveida līgumiem inženierkonsultantu pakalpojumiem

14.09.2021

Šī gada 14. septembrī notika Latvijas būvkonstrukciju projektētāju (LBPA) un Latvijas inženierkonsultantu asociācijas (LIKA) pārstāvju tikšanās, lai pārrunātu situāciju ar tipveida līgumu inženierkonsultantu pakalpojumiem ieviešanu nozarē.

LBPA ir veikuši pamatīgu darbu sagatavojot standartizētu formu projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu līgumiem, un, nododot šo formu brīvai lietošanai jebkuram interesentam.

Savukārt LIKA jau turpat divas desmitgades popularizē pasaulē plaši izmantotās FIDIC līgumprojektu formas, tai skaitā, FIDIC Baltās grāmatas līguma formu, kas ir tieši paredzēta līgumattiecību noslēgšanai starp Pasūtītāju un inženierkonsultāciju pakalpojumu sniedzēju.

Sanāksmes laikā LBPA kolēģi pastāstīja par vēsturi, kā radās standartizētā līguma forma un par to, ka daudzi no līguma formā ietvertajiem noteikumiem ir nākuši no iepriekš gūtās, ne tās patīkamākās, pieredzes. Šī forma ir īpaši pieskaņota būvkonstrukciju projektēšanas pakalpojumu sniegšanai un bieži tiek slēgta starp galveno projektētāju (arhitektu uzņēmumu)  un attiecīgās būvprojekta daļas izstrādātāju (būvkonstrukciju projektēšanas uzņēmumu). Formā iekļauto noteikumu teksta apjoms ir samērīgs, saprotams un ērts lietošanai pat maza apjoma projektos. Vairāki principi ir pārņemti no līdzīgas nozīmes formām Norvēģijā un Zviedrijā. Savikārt par FIDIC Baltās grāmatas izmantošanu LBPA kolēģi izteicās atzinīgi, taču šī līguma forma daudziem šķiet pārāk sarežģīta un neparasta, tamdēļ arī tās lietošana kavējas.

LIKAs pārstāvji steidza izklīdināt šos aplamos mītus norādot, ka ļoti daudzi no mītiem ir radušies no vienkāršas nezināšanas un minēja vairākus piemērus:

  1. Jā, FIDIC Baltās  grāmata maksā naudu, taču to katram uzņēmumam jāpērk tikai vienu reizi (pdf formātā var nopirkt FIDIC mājas lapā un papīra formātā iegādāties LIKĀ, pasūtot grāmatu www.lika.lv)
  2. FIDIC Līgums nav pati grāmata, kur jāieraksta abu pušu rekvizīti un jāparakstās. Grāmatā ir doti tikai Vispārīgie noteikumi, Speciālo noteikumu veidnes un paskaidrojumi, kā arī līguma forma.Vispārīgie noteikumi paliek nemainīgi. Katram konkrētajam projektam tiek precizēti Speciālie noteikumi (tāpat kā jebkurš cits tipveida līgums, jo nevar slēgt copy/paste līgums, katrs gadījums ir savādāks), un tos pakalpojuma sniedzējs pievieno savam tehniskajam un finanšu piedāvājumam, kurā tad arī tiek sniegta atsauce uz FIDIC Baltās grāmatas līguma noteikumu piemērošanu. Piedāvājums ar pielikumā norādīto informāciju par Speciālajiem noteikumiem ir bāze līguma noslēgšanai.
  3. Kad Pasūtītājs ir piekritis inženierkonsultanta pakalpojumu piedāvājumam (finanšu + tehniskais + Speciālie līguma noteikumi), tiek noslēgts līgums, kura veidnē ieraksta galvenos līguma parametrus, pušu rekvizītus, pakalpojuma būtību, termiņus, atlīdzības apmēru un kārtību, sniedz atsauces uz pielikumā esošo piedāvājumu, kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa. Parasti šāds līgums ir 1 A4 formāta lapa + pielikumi.

LBPA kolēģiem tika prezentēta arī cita FIDIC līguma forma, kura ir domāta līgumattiecību noslēgšanai starp ģenerālprojektētāju un noteiktas būvprojekta daļas projektētāju (apakškonsultanta līgums). Pagaidām tas ir pieejams tikai angļu valodā, taču LIKA tuvākajā laikā centīsies saņemt licenci šīs grāmatas tulkošanai latviešu valodā.

Abu asociāciju pārstāvji vienojās turpināt sadarbību un koordinēt savas darbības, lai popularizētu abas līguma formas.

Raksta autori: inženierkonsultanti J.Laicāns, J.Timšāns un O.Zivtiņš

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes studiju programmu absolventi ir dažādu tautsaimniecībā nozīmīgu nozaru speciālisti un arī 2024./2025. studiju gadā tiks uzņemti jaunie, topošie profesionāļi.

Lai iegūtu augstāko izglītību Jelgavā un kļūtu par universitātes studentu jau 2024. gada rudenī, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) Jelgavā vasarā - jūlijā un augustā - organizē jauno studentu uzņemšanu.

Lasīt vairāk

Kā sagatavoties nākotnei? Rokasgrāmata inženierkonsultantiem nenoteiktības laikos

EFCA ir publicējusi savu 2023. gada nākotnes tendenču ziņojumu “Kā sagatavoties nākotnei? Rokasgrāmata inženierkonsultantiem nenoteiktības laikos."

Lasīt vairāk

LIKA aprit 20 gadi

Šogad 18. septembrī aprit 20 gadi kopš Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas dibināšanas dienas.

Lasīt vairāk