Latvijas un Lietuvas inženierkonsultantu asociāciju pārstāvji tiekas diskusijā par izaicinājumiem būvuzraudzības jomā

25.07.2022

 

Šī gada 19.jūlijā Latvijas inženierkonsultantu asociācijas (LIKA) un Lietuvas projektētāju uzņēmumu asociācijas (Lietuvos projektavimo įmonių asociacija, LPIA) pārstāvji tikās sanāksmē, kas bija veltīta izaicinājumiem minēto valstu būvuzraudzības jomā. Sanāksmes organizēšanas iniciatīva piederēja Lietuvas kolēģiem, kuri informēja par esošo normatīvo bāzi būvniecības un būvuzraudzības jomā, kā arī padalījās ar lielākajiem izaicinājumiem, kuriem sastopas savā darbā. Arī LIKA pārstāvji informēja Lietuvas kolēģus par normatīvo regulējumu un izaicinājumiem šajā jomā Latvijā.

Abas puses diskusijā konstatēja, ka lielākais izaicinājums būvuzraudzības jomā strādājošajiem uzņēmumiem, tāpat kā arī citiem inženierkonsultācijas sniedzošajiem uzņēmumiem ir zemākās cenas vērtēšanas kritērija pielietošana īpaši valsts un pašvaldības būvuzraudzības pakalpojumu iepirkumos. Kolēģi norādīja, ka viņu valstī notiek diskusijas par autoruzrauga un būvuzrauga funkciju precizēšanu, lai šīs funkcijas nepārklātos un netiktu dublēts darbs.

Lietuvas kolēģi, stāstot par normatīvo regulējumu savā valstī, atzīmēja, ka Lietuvā notiek normatīvā regulējuma liberalizācijas process, kurš prasa daudz augstāku kompetenci pasūtītājiem un kapacitāti profesionālām organizācijām, kas spēj nodrošināt pašregulāciju nozarē. Darbs pasūtītāju kompetences palielināšanā gan netiek līdzi liberalizācijas procesam. Abas puses bija vienisprātis, ka profesionālo organizāciju kapacitāte un iespējas mūsu valstīs nav pietiekamas salīdzinot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstu profesionālo organizāciju koordinēta darbība un kopīga vēršanās pie valsts un pašvaldību iestādēm varētu šo situāciju uzlabot.

Lietuvas kolēģi pastāstīja, ka viņu lielākais šī brīža izaicinājums ir tā saucamie elektroniskie “sprinta” iepirkumi būvuzraudzības pakalpojumu jomā, ko organizē valsts centralizēta iepirkuma aģentūra. Iepirkumā vienīgais kritērijs ir cena. Normatīvais regulējums paredz, ka Darbu organizācijas projektā jābūt noteiktam būvuzraudzības ieguldījumam stundās. Tādā veidā no Darbu organizācijas projekta iepirkuma Tehniskajā specifikācijā ir noteikts tikai nepieciešamo būvuzraudzības stundu skaits. Pretendenti konkurē ar piedāvājuma iesniegšanas ātrumu. Piedāvājumu cena veidojas, pareizinot minimālo būvuzrauga stundas likmi valstī ar tehniskajā specifikācijā doto darba stundu skaitu. Daži pat iepirkumā izmantojot datorizētas sistēmas – robotus, kas iepirkuma piedāvājumu iesniedz dažu sekunžu laikā. Jāatzīst, ka Latvijas tirgū šāda sistēma netiek izmantota un, cerams, arī netiks ieviesta.

Latvijas puses pārstāvji secināja, ka būvuzraudzības funkcijas ir līdzīgas abās valstīs, taču Latvijas normatīvais regulējums nav tik liberāls kā Lietuvā. Latvijā jau vairākus gadus ir ieviesta un darbojas BIS, gan EDLUS. Tāpat ir noteiktas trīs būvju grupas, kas klasificē būves pēc to lieluma un ietekmes uz sabiedrību un vidi. Lietuvā BIS līdzīgas sistēmas darbība ir uzsākusies nesen, bet EDLUS līdzīga sistēma nepastāv. Nav arī dalījuma pēc būvju nozīmīguma.

Kā sagatavoties nākotnei? Rokasgrāmata inženierkonsultantiem nenoteiktības laikos

EFCA ir publicējusi savu 2023. gada nākotnes tendenču ziņojumu “Kā sagatavoties nākotnei? Rokasgrāmata inženierkonsultantiem nenoteiktības laikos."

Lasīt vairāk

LIKA aprit 20 gadi

Šogad 18. septembrī aprit 20 gadi kopš Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas dibināšanas dienas.

Lasīt vairāk

FIDIC organizācijai tikai 110 gadu

2023.gada 22. jūlijā starptautiskajai inženierkonsultantu federācijai (FIDIC) paliek 110 gadi. Jau vai tikai?

Lasīt vairāk